X
Back to the top

prezentacja konkursowa

Adresatami projektu są studenci i absolwenci szkół / wydziałów artystycznych. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć, poza nagrodami głównymi, także Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

Wymagania

Zakwalifikowane grupy oraz soliści będą zobowiązani zaprezentować się podczas tegorocznej Famy w dniach 21-26 sierpnia 2023.

Nadsyłane prace powinny nawiązywać problemowo do hasła tegorocznej edycji festiwalu.

Aplikacja powinna zawierać:

  • Kompletne dane personalne i kontaktowe (zgodnie z polami w formularzu)
  • Aktualny biogram
  • Informację o dorobku artystycznym (szczegółowe wskazania w formularzu)

Zgłoszenie poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 31.05.2023, do godz. 23.59.
Ogłoszenie wyników oraz decyzje o rekrutacji do poszczególnych warsztatów opublikujemy z dniem 16.06.2023.

Pokazy z poprzednich edycji

© 2022 Festiwal FAMA | Wszelkie prawa zastrzeżone | Made by: stanisz.co