ŚWINOUJŚCIE
19-24 SIERPNIA 2024
ŚWINOUJŚCIE
19-24 SIERPNIA 2024

WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA

“TO NIE JEST BASEN”
21 sierpnia
19:15
Hala w Basenie Północnym

Wystawa malarstwa Joanny Marcinkowskiej, Agnieszki Sowisło-Przybył oraz Tomasza Kalitko w przestrzeni Hali Basenu Północnego prezentuje dwanaście dużych formatów rozmieszczonych na surowych ścianach budynku, będącego główną sceną wszystkich muzycznych wydarzeń festiwalowych podczas Festiwalu Fama.

“To nie jest basen”

Od kilku lat w hali przy północnym porcie jachtowym w Świnoujściu prezentowane są wydarzenia muzyczne inicjowane przez Famę. Specyficzna bryła tego budynku, choć nierzadko wymagająca zastosowania nieszablonowych rozwiązań akustycznych, nadaje koncertom charakterystyczne brzmienie. W dwóch poprzednich edycjach festiwalu surowe, postindustrialne wnętrze hali stało się tłem do działań performatywnych. Akustyka oraz aspekt wizualny tej przestrzeni stanowiły wyrazisty kontekst do realizacji performansu, a jego wyraz artystyczny był w mniejszym lub większym stopniu podyktowany otoczeniem. Konieczność podporządkowania formy prezentacji działań twórczych rygorom technicznym redukuje możliwości artykulacji założonej koncepcji artystycznej. Może być także okazją do potencjalnego jej przeformułowania i wyjścia poza swoistą strefę komfortu ekspozycji własnej pracy twórczej.

Przestrzeń hali stanowi kontrast do białej, sterylnej przestrzeni galerii. Przewrotny tytuł tegorocznej wystawy “To nie jest basen” akcentuje zmianę funkcji budynku, który na co dzień jest przechowalnią jachtów, a na czas festiwalu pełni rolę klubu muzycznego, galerii sztuki oraz miejsca spotkań z ludźmi kultury.

Zaprezentowane obrazy nie wiąże tożsama treść, cechują się różnorodnością ujęcia tematów i motywów oraz sposobów ich plastycznego wyrażenia. Koncepcja wystawy nie koncentruje się jednak na różnicach i nie jest próbą zestawienia odmiennych postaw artystycznych. Format (ok. 2-3m) jest bezsporną cechą wspólną obrazów, które być może poprzez swoją skalę, stają się konkurencją dla okazałej przestrzeni hali. Chęć konfrontacji namalowanych dużych połaci płótna, których bogata materia malarska rezonuje ze zróżnicowaną strukturą ścian, podłogi czy sufitu stała się impulsem do realizacji tej wystawy. Wyeksponowane w basenie prace, choć nie wpisują się w nurt site – specific, podejmują próbę nawiązania wizualnego dialogu obrazu z architekturą budynku. 

Tomasz Kalitko urodził się w 1979 roku w Gorzowie Wielkopolskim. W 1999 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, otrzymując wyróżnienie i ocenę celującą.W roku 2000 Rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Malarstwa i Rysunku. W 2003 roku wyjechał na stypendium do stolicy Transylwanii, Cluj-Napoca w Rumunii na Uniwersytet Sztuki i Designu. W 2004 przebywał pół roku  w Nowym Jorku w celu  zbierania inspiracji.  W roku 2006, obronił dyplom w pracowni prof. Jana Świtki, za który otrzymał wyróżnienie i ocenę celującą. Dyplom został wyróżniony też w Konkursie im. Marii Dokowicz przez Galerię Profil. Od 2006 roku asystent w VI Pracowni Malarstwa prof. Tomasza Psuji na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2007 roku zdobył pierwsze miejsce na Międzynarodowych Warsztatach Malarskich, ufundowane przez Marka Marię Pieńkowskiego. Tomasz Kalitko został  również laureatem stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w 2011 roku. Od 2016 pełni funkcję kierownika V Pracowni na Wydziale Malarstwa i Rysunku w Poznaniu na stanowisku Profesora UAP. Obecnie dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Joanna Marcinkowska urodziła się w 1982 roku w Poznaniu. Studiowała Edukację Artystyczną oraz Malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W roku 2007 otrzymała dyplom z wyróżnieniem w zakresie Edukacji Artystycznej wraz z aneksem z rysunku w pracowni prof. ASP Jacka Strzeleckiego. W 2008 roku zdała także z wyróżnieniem egzamin dyplomowy w zakresie Malarstwa Sztalugowego w pracowni malarstwa prof. ASP Marka Przybyła. W 2012 roku otrzymała stopień naukowy doktora w zakresie sztuk plastycznych. Obecnie pracuje na stanowisku Profesory UAP i jest kierowniczką VII Pracowni Malarstwa. Pełni również funkcję prodziekany Wydziału Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Agnieszka Sowisło-Przybył urodziła się w 1988 roku w Poznaniu, w latach 2007–2012 studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Malarstwa i Rysunku; w 2012 roku uzyskała dyplom magisterski w zakresie malarstwa sztalugowego w XI Pracowni Malarstwa prof. zw. Marka Przybyła. W latach 2008–2011 studiowała na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, w 2011 roku uzyskała dyplom licencjacki w zakresie dziennikarstwa. Od 2016 roku pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu,  w 2019 uzyskała stopień doktory w dyscyplinie sztuk plastycznych, od 2020 roku pełni funkcję adiunkty w IX Pracowni Malarstwa prof. Marka Haładudy na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA