X
Back to the top

warsztaty z tworzenia podcastów

Warsztaty z tworzenia podcastów 

Warsztaty są odpowiedzią na coraz popularniejsze w Polsce zjawisko podcastu – internetowego słuchowiska radiowego. Uczestnicy warsztatów zdobędą niezbędną wiedzę do tworzenia autorskich materiałów względem własnych pasji oraz zainteresowań. Nauczą się również podstaw realizacji form audio, zdobędą doświadczenie w nagraniu dźwięku, rozmowy oraz poznają możliwości podstawowych programów do montażu. Warsztaty mają również na celu wymianę wzajemnych doświadczeń związanych z materią jaką jest podcast a także poszerzenie indywidualnych zainteresowań. Efektem warsztatów będzie przygotowanie przez uczestnika krótkiej formy podcastowej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy oraz praktycznych umiejętności podczas zajęć.

Wymagania

Każdy z uczestników powinien przygotować swój własny, wstępnie sprecyzowany obszar zainteresowań, którym chciałby się zająć podczas tworzenia autorskiego podcastu. Przygotowane tematy będą indywidualnie rozpatrywane podczas zajęć.

Zgłoszenie poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 31.05.2023.
Ogłoszenie wyników oraz decyzje o rekrutacji do poszczególnych warsztatów opublikujemy z dniem 16.06.2023.

279000151_5129151173840963_4769133924846170948_n

Lista tegorocznych pedagogów zostanie opublikowana do 15 maja b.r

© 2022 Festiwal FAMA | Wszelkie prawa zastrzeżone | Made by: stanisz.co