X
Back to the top

prezentacja konkursowa

Adresatami projektu są studenci i absolwenci szkół / wydziałów artystycznych. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć, poza nagrodami głównymi, także Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

Motywem przewodnim tegorocznej sekcji sztuk wizualnych jest “MATNIA” – rozumiana w kontekście relacji międzyludzkich, relacji społecznych, relacji sztuki wobec świata, “Matnia”, jako ulokowanie jednostki w historii oraz przeszłości, “Matnia” w relacji jednostki z samym sobą, umiejętności definiowania własnych potrzeb oraz ich artykułowania.

Wymagania

Zakwalifikowane grupy oraz soliści będą zobowiązani zaprezentować się podczas tegorocznej Famy w dniach 22-27 sierpnia 2022.

Nadsyłane prace powinny nawiązywać problemowo do hasła tegorocznej edycji festiwalu.

Aplikacja powinna zawierać:

  • Kompletne dane personalne i kontaktowe (zgodnie z polami w formularzu)
  • Aktualny biogram
  • Informację o dorobku artystycznym (szczegółowe wskazania w formularzu)

Zgłoszenie poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 16.05.2022, do godz. 23.59.
Ogłoszenie wyników oraz decyzje o rekrutacji do poszczególnych warsztatów opublikujemy z dniem 31.05.2022.

Pokazy z poprzednich edycji

© 2022 Festiwal FAMA | Wszelkie prawa zastrzeżone | Made by: stanisz.co

Czy subskrybujesz nasz kanał na YouTubie?Nie pozwól, by nasze materiały video Ci umknęły