X
Back to the top

prezentacja konkursowa

Adresatami projektu są studenci i absolwenci szkół / wydziałów artystycznych. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć, poza nagrodami głównymi, także Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

W minionych edycjach Famy w ramach tej sekcji realizowane były w galerii Miejsce sztuki44 wystawy tematyczne (na zadany temat) – „Habitat” (2014), „Ziemia obiecana. Podróż do granic utopii” (2015), „Ciało otwarte” (2016), „WAR” (2017) – które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych uczestników oraz zaowocowały wydarzeniami o wysokiej wartości artystycznej, prezentującymi wyróżniających się studentów uczelni artystycznych.

Sekcja dotyczy szeroko pojętych sztuk wizualnych. Z przyczyn organizacyjnych preferowane będą zgłoszenia projektów prezentowanych w przestrzeni poza galeryjnej: instalacje i obiekty mogące funkcjonować w przestrzeni miejskiej lub w przestrzeniach alternatywnych. Nie wykluczamy jednak jednoznacznie z naboru form tradycyjnych (malarstwa czy rzeźby) – dla wszystkich zakwalifikowanych prac postaramy się znaleźć odpowiednie miejsce ekspozycji.

Zgłoszenie poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 20.06.2021.
Ogłoszenie wyników oraz decyzje o rekrutacji do poszczególnych warsztatów opublikujemy z dniem 30.06.2021.

© 2022 Festiwal FAMA | Wszelkie prawa zastrzeżone | Made by: stanisz.co

Czy subskrybujesz nasz kanał na YouTubie?Nie pozwól, by nasze materiały video Ci umknęły